Những tấm hình của Bác Sĩ Hocquard

hay là hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885

Cám ơn anh Trần Quang Ðông (Na-Uy) đã gởi tặng những tấm hình nầy

Trang  - - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Quân đội Pháp (1884-1885)

cannoniere_La-Mutine.jpg (72205 octets)

Tàu chiến La Mutine

cannoniere_Le-Pluvier.jpg (79845 octets)

Tàu chiến Le Pluvier

cannoniere_Le-Yatagan.jpg (83234 octets)

Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng

canonniere_Eclair.jpg (67657 octets)

Tàu chiến L'Eclair

Canonniere_La-Fanfare.jpg (61371 octets)

Tàu chiến La Fanfare

canonniere_La-Surprise.jpg (79979 octets)

Tàu chiến La Surprise trước tảng đá lớn ở  Ninh-Bình

le_general_Briere_de_Lisle.jpg (137639 octets)

Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Brière de Lisle

le_general_Millot.jpg (135802 octets)

Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Millot

passage_au_canal_des_rapides.jpg (115608 octets)

Pháo binh Pháp qua sông

blockhaus_francais_fleuve_Rouge.jpg (106744 octets)

Ðồn Pháp trấn giữ tả ngạn sông Hồng

soldats_infanterie_de_marine.jpg (163771 octets)

Lính thủy quân Pháp

tirailleurs_tonkinois.jpg (102055 octets)

Lính Tập ở miền Bắc

 

Người Trung Quốc (1884-1885)

commercant_chinois_Hanoi.jpg (76296 octets)

Một thương gia Tàu ở Hà-Nội

commercant_chinois_Hanoi2.jpg (102250 octets)

Một thương gia Tàu ở Hà-Nội

jeunes_chinois.jpg (54086 octets)

Hai thanh niên Tàu

jeune_chinois_riche.jpg (94049 octets)

Một thanh niên Tàu con nhà giàu

femme_chinoise.jpg (52491 octets)

Một người đàn bà Tàu

chinoise_de_Fou-Tcheou.jpg (100258 octets)

Người Fou-Tcheou

un_chinois.jpg (95776 octets)

Một người Tàu

coolies_chinois.jpg (101325 octets)

Phu khuân vác người Tàu

PN_pris_au_service_dela_France.jpg (93922 octets)

Hàng binh Giặc Cờ Ðen theo Pháp (mấy người nầy sau đó đã bỏ trốn sau khi cắt đầu mấy ông quan Pháp!)

PNoirs_pris_a_TuyenQuan.jpg (109447 octets)

Hai người Giặc Cờ Ðen bị Pháp bắt ở Tuyên-Quan

soldat_regulier_chinois.jpg (111757 octets)

Lính chánh quy của quân đội Trung Quốc

.

 

Những hiệp ước Pháp-Hoa (1884-1885)

Amb_chinoise_venue_traite_paix.jpg (123922 octets)

Ðại sứ Trung Hoa tới hoà đàm sau vụ Lạng-Sơn

ambassade_chinois_9-6-1885.jpg (134882 octets)

Ðại sứ Trung Hoa tới hoà đàm sau vụ Lạng-Sơn (9-6-1885)

ambassade_envoye_par_la_cour_Hue.jpg (145378 octets)

Phái đoàn Việt Nam do triều đình Huế gởi tới tướng Millot

ambassadeurs_dela_Cour_de_Hue.jpg (93298 octets)

Phái đoàn Việt Nam của triều đình Huế với mấy người thông ngôn và mấy người mang huy chương

le_Phu_de_PhuHai.jpg (89488 octets)

Ông quan phủ  Phú-Hải gần Hà-Nội, hai Ðại sứ của Huế và ông Tổng-Ðốc Hà-Nội

. . .

Trang  - - - - - -

Ði trở ra