Những tấm hình của Bác Sĩ Hocquard

hay là hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885

Cám ơn anh Trần Quang Ðông (Na-Uy) đã gởi tặng những tấm hình nầy

Trang  - - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Ninh-Bình (1884)

vue_d'ensemble_du_grand_rocher.jpg (142013 octets)

Tảng đá lớn ở Ninh-Bình

poste_francais_sur_le_rocher.jpg (119449 octets)

Ðồn lính Pháp ở trên tảng đá lớn ở Ninh-Bình

 

Ðáp-Cầu (1885)

le_fort_et_la_montagne.jpg (122406 octets)

Thành trì và núi ở Ðáp-Cầu

 

Phố Kỳ-Lừa (gần Lạng-Sơn) (1885)

Tôi vẫn còn nhớ đến những câu ca dao xưa:

"Ðồng Ðăng có phố Kỳ-Lừa,

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh"

Nay tim tôi đập mạnh khi có dịp nhìn thấy tận mắt cái cảnh phố Kỳ-Lừa khi xưa, niềm vui chưa dứt thì cái buồn như xé ruột vội đến khi chợt nhớ rằng một phần lớn dãy núi Ðồng Ðăng đã thuộc về Trung Quốc, trong đó có tảng đá của nàng Tô-Thị !

Ki-Lua_vue_prise_du_fort.jpg (99721 octets)

Thành phố Kỳ-Lừa nhìn từ trên cao

une_rue_a_KiLua.jpg (108918 octets)

Một con đường ở Kỳ-Lừa

 

Thành Chu (1885)

le_fort_de_Chu_1885.jpg (99634 octets)

Thành Chu

le_fort_de_Chu1_1885.jpg (102154 octets)

Thành Chu

 

Lạng-Sơn (tháng 2 năm 1885)

halte_francaise_a_LangSon.jpg (119860 octets)

Quân Pháp dừng chân bên bờ sông Claire ??? gần Lang-Son

halte_de_coolies_environs_LangSon.jpg (189643 octets)

Nghỉ chân của những người phu khuân vác trên con đường tới Lạng-Sơn (1)

cascade_des_violettes.jpg (129624 octets)

Con suối "Tím" trên đường tới Lạng-Sơn

champ_de_bataille_du_12-02-1885.jpg (111426 octets)

Bãi chiến trường ngày 12-05-1885 trên đường tới Lạng-Sơn

entree_du_fort_des_rochers.jpg (112476 octets)

Lối vào của một thành trì trên đỉnh núi gần Lạng-Sơn

environ_de_LangSon.jpg (129217 octets)

Vùng phụ cận của Lạng-Sơn

vallee_de_PhoVi.jpg (122856 octets)

Thung lũng Pho-Vi gần Lạng-Sơn

campement_au_fort_Brulay.jpg (79812 octets)

Lính Tập dừng chân ở đồn Brulay

Absdeurs_chinois_ramenent_prisionn.jpg (172092 octets)

Ðại sứ Trung Hoa tới mang tù binh về sau trận chiến Lạng-Sơn

tropher_armes_annamites.jpg (139181 octets)

Vũ khí Pháp tịch thâu được của quân Việt Nam

(1) Pháp gọi họ la coolies, chữ nầy ám chỉ những người phu khuân vác ở Á Ðông. Những người phu khuân vác đi theo đoàn viễn chinh Pháp nầy bị chết rất nhiều tại những vùng gần Lạng-Sơn vì những mảnh quần áo mỏng manh của họ không đủ chống lạnh trên miền rừng núi.(xin xem hình của họ ở trang 7).

 

Ðồng-Sơn (1884-1885)

fort_chinois_a_DongSon.jpg (111454 octets)

Một thành trì ở Ðồng-Sơn do quân Trung Quốc đóng

 

Thành Hải-Dương (1884-1885)

citadelle_de_HaiDuong.jpg (113934 octets)

Thành Hải-Dương

porte_dela_citadelle_de_HaiDuong.jpg (101100 octets)

Cổng vào thành Hải-Dương

vue_generale_de_HaiDuong.jpg (108884 octets)

Cảnh toàn diện của thành Hải-Dương

 

Pa-Lang (1884-1885)

le_marche_PaLang.jpg (113604 octets)

Chợ PaLang, ở giữa đường Hà-Nội Sơn-Tây

 

Phú-Hải (1884-1885)

un_observatoire_annamite.jpg (85496 octets)

Một chòi canh ở đồn Phú-Hải

Trang  - - - - - -

Ði trở ra