Những tấm hình của Bác Sĩ Hocquard

hay là hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885

Cám ơn anh Trần Quang Ðông (Na-Uy) đã gởi tặng những tấm hình nầy

Trang  -   - -   -   - -

Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh viên đại tài.

Những tấm hình nầy có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðây là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa.

Sau khi chiếm thành Hà-Nội lần thứ hai vào năm 1882 (Tổng Ðốc Hoàng Diệu tự tử với thành), quân Pháp tiến về biên gìới phía Bắc vì lúc bấy giờ triều đình Huế đã âm thầm yêu cầu Giặc Cờ Ðen (và sau đó là quân đội Trung Quốc) giúp Việt Nam đánh Pháp. Lúc bấy gìờ Trung Quốc vẫn coi Việt Nam như là "thuộc quốc" của mình nên được dịp họ tràn qua chiếm nhiều tỉnh phía Bắc vùng biên giới.

Ðể phản công, Pháp tung hải quân đánh chiếm được những đảo Pescadores và Formose (Taiwan) của Trung Quốc nhưng Pháp không đủ quân để đánh với một nước 400 triệu dân nên tìm cách giảng hoà trong hiệp ước ký tại Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885 trong đó Trung Quốc chấp nhận là không còn coi Việt Nam là "thuộc quốc" của mình nữa và hứa là sẽ tôn trọng lãnh thổ Việt Nam mà các đường biên giới sẽ được 2 nước (Pháp & Trung quốc) xác định sau. Lúc đó coi như Pháp đã hoàn toàn thôn tính nước ta. 

Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Vua Hàm Nghi kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Pháp, phong trào Cần Vương ra đời.

Lúc nầy thì Ông Bác Sĩ Hocquard trở về Pháp để nhường chổ cho... ông Bác Sĩ Neis, đại diện cho bộ ngoại giao Pháp tới Việt Nam để tham dự trong phái đoàn vẽ đường biên giới với Trung Quốc. Ông Bác Sĩ Neis cũng có viết hồi ký kể lại chuyến công tác nầy mà các bạn có thể đọc ở một cái site bằng tiếng Pháp mà tôi để địa chỉ ở trong trang web liên mạng. Ðây cũng là một biến cố quan trọng cho lịch sử Việt Nam vì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam (do Pháp đại diện) đã ký kết với Trung Quốc trên giấy trắng mực đen về những đường ranh giới (trước đó chỉ là sự thỏa thuận ngầm).

Những tấm hình của Ông Bác Sĩ Hocquard được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Thành Bắc-Ninh (1884)

BacNinh_le_lendemain_de_sa_chute.jpg (157022 octets)

Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)

porte_dela_citadelle_BacNinh.jpg (93891 octets)

Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào

 tour_central_de_la_citadelle_BacNinh.jpg (95434 octets)

Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh

citadelle_de_BacNinh_1884.jpg (90651 octets)

Thành Bắc-Ninh

enceinte_citadelle_BacNinh.jpg (135730 octets)

Thành Bắc-Ninh bị pháo binh Pháp oanh tạc

pagode_royale_de_BacNinh.jpg (128633 octets)

Ðiện thờ chánh (?) của thành Bắc-Ninh

elephant_du_TongDoc_BacNinh.jpg (144470 octets)

Voi của Tổng Ðốc Bắc-Ninh

mitrailleuses_prises_aux_Chinois.jpg (123696 octets)

Súng ống của Giặc Cờ Ðen mà Pháp tịch thu được

armes_pris_aux_Pavillons-Noirs.jpg (140113 octets)

Vũ khí của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) bị Pháp tịch thu

redoutes_chinois_a_BacNinh.jpg (85678 octets)

Ðồn nhỏ do Giặc Cờ Ðen (GCÐ) dựng lên ở Bắc-Ninh

fortification_chinoise_BacNinh.jpg (109299 octets)

Ðồn nhỏ do GCÐ dựng lên ở gần Bắc-Ninh

abri_casemate.jpg (157225 octets)

Chiến hào do GCÐ dựng lên ở gần Bắc-Ninh

 

Thành Sơn-Tây (1884)

 citadelle_de_SonTay.jpg (93529 octets)

Thành Sơn-Tây

 porte_Est_citadelle_SonTay.jpg (112212 octets)

Cửa Ðông của thành Sơn-Tây

 porte_Sud_de_SonTay.jpg (53528 octets)

Cửa Nam của thành Sơn-Tây

SonTay_porte_Nord(Ouest!).jpg (141053 octets)

Cửa Ðông (hoặc Tây!) mà quân Pháp tràn vào thành

vue_du_haut_citadelle_SonTay.jpg (129036 octets)

Thành Sơn-Tây nhìn từ trên đỉnh vọng canh

SonTay_dans_la_citadelle.jpg (167386 octets)

Bên trong của thành

SonTay_defense_porte_Nord.jpg (64405 octets)

Vòng rào phía Bắc của thành

bassins_reservoirs_citadelle_SonTay.jpg (101614 octets)

Vọng canh và hồ chứa nước của thành

SonTay_le_soir_dela_prise.jpg (143124 octets)

Ngoại thành, buổi chiều ngày thất thủ

abris_casemate_pour_canon.jpg (145814 octets)

Hầm chứa súng cà-nông

Pagode_fortifiee_de_HoiDong.jpg (113326 octets)

Chùa được biến thành thành trì ở Hôi-Dông (hướng Tây thành Sơn-Tây)

Pagode_fortifiee_de_HoiDong1.jpg (77888 octets)

Chùa được biến thành thành trì ở Hôi-Dông (hướng Tây thành Sơn-Tây)

pagode_PhuNi_pres_de_SonTay.jpg (139951 octets)

Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây

petite_pagode_pres_SonTay.jpg (168638 octets)

Một chùa nhỏ gần Sơn-Tây

temple_village_pres_SonTay.jpg (93582 octets)

Một đền làng gần Sơn-Tây

village_de_potiers_pres_SonTay.jpg (66599 octets)

Làng gốm gần Sơn-Tây

Trang  - - - - - -  

Ði trở ra