Dân tộc thiểu số

Trang - -

Nước Việt-Nam là một trong những nước có nhiều sắc dân nhất trên thế giới. Khoảng 53 dân tộc khác nhau sống chung trên một lãnh thổ chật hẹp. Sắc dân "Kinh" (người Việt) chiếm gần 95% dân số, người Kinh sống ở đồng bằng, số còn lại thì sống trên các vùng cao nguyên. Các dân tộc thiểu số nầy nói gần 200 thứ tiếng khác nhau, thuộc về 5 luồng ngôn ngữ học.

Nhiều người Kinh dùng chữ "Mọi" để ám chỉ những người Thượng ("Mọi" là một danh từ khinh bỉ)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

thieu-so7.jpg (55652 octets)

Người thượng Bah-Nar (người đàn bà có râu!)

moi2.jpg (67541 octets)

Một chiến sĩ Lang Bian

thieu-so6.jpg (53673 octets)

Một người đàn bà vùng cao nguyên Ðà Lạt

moi3.jpg (62673 octets)

Một thầy phù thủy và hai người thượng

moi1.jpg (77288 octets)

Người thượng

thieu-so.jpg (74755 octets)

Người thượng vùng Ðông Vân

thieu-so1.jpg (71170 octets)

Người thượng vùng Lạng Sơn

thieu-so3.jpg (68980 octets)

Người thượng vùng Lạng Sơn

nguoi_thuong.jpg (55872 octets)

Người thượng

 

thieu-so5.jpg (72796 octets)

Thợ rèn

thieu-so8.jpg (82742 octets)

Một nhóm dân thiểu số sống gần biên giới Tàu

 

tonkin_Yunnam_jeune_femme_Meo.jpg (102661 octets)

Thiếu nữ Mèo,  vùng biên giới Yunnam

tonkin_LaoKay_jeunes_filles_Meo.jpg (127825 octets)

Thiếu nữ Mèo, vùng Lào Cai

tonkin_Muong-Cuong_femme_goitreuse.jpg (86283 octets)

Một người đàn bà Muong Kuong

tonkin_femme_Pou-Peo-Lolo.jpg (110022 octets)

Ðàn bà Pou-Péo-Lolo, vùng Đồng Văn

laokay_groupe_de_femmes.jpg (132141 octets)

Nhóm đàn bà Mans-coc, ở Lào Cai

caobang_femmes_Mang_Coi.jpg (78978 octets)

Người thượng Mans-coi ở Cao-Bằng

annam_PhanRang_marchands_mois.jpg (112352 octets)

Người thượng ở Phan Rang

tonkin_Bao-Ha_femme_Muong_riche.jpg (110942 octets)

Một người thượng giàu ở Bắc Hà

.

Ði trở ra