Cộng đồng người Hoa

Lịch sử Trung Quốc và Việt Nam rất gắn liền nhau, sự hiện diện của người Hoa trên đất Việt đã có từ ngàn xưa, người dân Trung Quốc rất giỏi về buôn bán, họ hay sống chung đoàn tụ lại với nhau. "Chợ Lớn" là khu phố người Hoa rất lớn ở Saigon, cũng giống như là quận 13 của Paris vậy.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

tau1.jpg (65206 octets)

Cộng đồng người Hoa

tau4.jpg (88577 octets)

Cộng đồng người Hoa

tau2.jpg (84986 octets)

Phái đoàn Trung Quốc

cholon.jpg (77087 octets)

Chợ lớn

tau(sua-giay).jpg (69605 octets)

Thợ sửa giày

tau(ban-pho).jpg (68507 octets)

Bán hủ tiếu

tau(dam-ma).jpg (70934 octets)

Ðám ma

hang-rong.jpg (52026 octets)

Bán cá

tau1.jpg (67895 octets)

Hút thuốc phiện

tau.jpg (78417 octets)

Ðang làm vịt quay

doan-hat-tau.jpg (82229 octets)

Ðoàn hát Quảng

nha-hat-cholon1.jpg (56787 octets)

Nhà hát Tàu

chua-cholon.jpg (78681 octets)

Chùa Tàu

chua-cholon1.jpg (74999 octets)

Chùa Tàu

 

cholon_rue_canton.jpg (94565 octets)

Ðường Canton trong Chợ lớn

 

fumeurs_chinois.jpg (151677 octets)

Hút thuốc (phiện, thuốc lào)

Hút thuốc phiện

chinoise_riche.jpg (79302 octets)

Gia đình giàu người Hoa

tau-thay-thuoc.jpg (73101 octets)

Bán thuốc rong

 

bonze_chinois.jpg (89564 octets)

Một nhà sư

Nam nghệ sĩ

Nữ nghệ sĩ

Một cô gái Nûng

Một người trung lưu

Đám rước

Đám múa lân

Chợ Lớn, đốt pháo

Bên trong một ngôi chùa

Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn

Một gia đình người Hoa ở Lào Cay

Tiệm bán thịt

Thương mại

Thợ máy

Một bàn chân bị bó

. .

Ði trở ra